Electric Motor Cleaner


Čistič elektrických motorů je kompletně nehořlavý určený na čištění elektrických motorů, zařízení i mechanických součástek, nástrojů, lisovacích forem a pod.

Electric Motor Cleaner je kompletně nehořlavý určený na čištění elektrických motorů, zařízení i mechanických součástek, nástrojů, lisovacích forem a pod.

Užití: Electric Motor Cleaner rychle rozpouští oleje, tuky, mastné nečistoty, prach na elektrických i mechanických součástkách. Zařízení po použití produktu velmi rychle schne a snižuje se tak doba odstavení zařízení.

Návod k užití: Předměty a součástky mohou být čištěny štětcem, namáčením, sprejováním apod. Při mytí hrubě zašpiněných částí je vhodné používat ke konečnému oplachu odděleně čistý přípravek, který se dá potom do hlavního tanku vrátit. Pokud čistič není extrémně dlouho v kontaktu s elektrickým zařízením nedojde k porušení izolačních laků a plastů v tomto zařízení.

Manipulace a skladování: Používat v dobře větraném prostředí. Dlouhodobé vdechování páry a nadměrný kontakt s pokožkou poškozuje zdraví.

Balení: 20l.

Crystal Corn