ADF 709


ADF 709 vytváří pevný suchý film MoS2.. Pryskyřice je odolná proti opotřebení, velmi dobře přilnavý na kovové povrchy a snáší veliké teplotní rozdíly.

ADF 709 vytváří pevný suchý film MoS2.. Pryskyřice je odolná proti opotřebení, velmi dobře přilnavý na kovové povrchy a snáší veliké teplotní rozdíly.

Použití: Produkt vytváří suchý mazací film pro povrchy, které jsou vystaveny extrémním tlakům, jako např. kluzná ložiska, převody, hřídele atd.

Tento produkt je určen zejména pro použití v námořních, vzdušných a pozemních vojenských zařízeních.

ADF 709 je vhodný pro ochranu povrchu ve velmi korozivních a vysokoteplotních podmínkách a prostředích. Poskytuje největší antikorozívní ochranu při užití v lodní dopravě a při skladování techniky.

ADF 709 poskytuje ochranu před zadřením, při montáži strojů a jejich bezproblémovému uvedení do chodu.

Tento produkt je zcela odlišný od ADF Standard a odpovídá nejvyšším specifikacím: MIL-L-8937B, NATO S1738, DEF ZX-34

Návod k použití: Důležité je dokonale odmastit povrch za použití kvalitních ne uhlovodíkových odmašťovačů jako např. náš SPANJAARD Electric Motor Cleaner apod.

ADF 709 je koncentrovaný a může být ředěn aromatickými nebo chlorovanými rozpouštědly až v poměru 1: 3. Náplň promíchejte před užitím.

Pískování nebo fosfátování povrchu po odmaštění zvyšuje přilnavost ADF 709 k povrchu.

Při užití chlorovaných rozpouštědel se sníží nebezpečí vznícení.

ADF 709 zaschne za 3 min. Vyzrálost povrchu je 24 hodin při 20 °C, nebo 1 hod. při 150°C. Film je po zaschnutí odolný do 350 °C.

Manipulace a skladování: Hořlavina! Ukládejte mimo dosah dětí. Aplikovat ve velmi dobře větraných prostorách.

Balení: 5 litrů.

Crystal Corn