ADF (Air Drying Film)


ADF (na vzduchu schnoucí film). Je směs velmi jemných částic Molybdenu Disulfidu. Užívá se k mazání tam, kde není možné použít oleje a mazadla.

ADF je směs velmi jemných částic Molybdenu Disulfidu obsažených ve vzducho schnoucí pryskyřici. Užívá se k mazání tam, kde není možné použít oleje a mazadla. Přípravek je k dostání volně nebo v aerosolovém rozprašovači.

Použití:

Před montážní užití ADF poskytuje ochranu před odřením a dalšími montážními problémy při záběhu. Aerosolovým balením je možné nanášet velmi tenký film, který nenaruší běžné montážní tolerance. Průměrný rozměr MoS2 je O,4 mikronu.

Ochranná vrstva ADF zabraňuje korozi v průběhu dodávky a skladování. Tak mohou být drahé součástky chráněny před rzí a jsou předem namazány a připraveny k okamžitému použití. ADF poskytuje ochrannou vrstvu odolnou proti téměř veškerým kyselinám a alkalickým látkám (včetně kyseliny dusičné).

Mazání při vysokých teplotách ADF umožňuje trvalý lubrikační film při teplotách do 350° C. Přestože pryskyřice se při této teplotě rozpouští, MoS2 působí i nadále jako suché mazadlo až do 450°C (nebo vyšší pokud je snížen přístup vzduchu). ADF je široce používán jako vysokoteplotní mazadlo v ocelářském průmyslu. Suché mazání ADF je řešením problémů zapříčiněných aplikací běžných vlhkých mazadel a umožňuje suché mazání v prašných podmínkách. Typickým příkladem je potravinářský a textilní průmysl, kde olej může poškodit vyráběné předměty. ADF je složeno z materiálů schválených Úřadem veřejného zdraví USA a Správou potravin a léčiv USA.

Řezné nástroje Velkou výhodou je užití ADF u řezných nástrojů, kde šetří drahé nástroje proti opotřebení, zakalení a působí i na rychlý snadný odtok třísek a šupin.

Plastické Povrchy ADF je vhodný na mnohé plastické povrchy jako jsou nylonová ložiska.

Návod k Použití:

1. Ošetřovanou součástku zbavte mastnoty, nejlépe rozpouštědlem např. Spanjaard Brake Cleaner, který nezanechává žádné stopy a zbytky.

2. Protřepte důkladně aerosolovou nádobku a naneste jednu nebo více tenkých vrstev. ADF, každou vrstvu necháte zaschnout po dobu 3 minut. Pokud je přípravek v plechovce, zamíchejte a naneste štětcem tenkou vrstvu.

3. Při nanášení vrstvy sprejem, vyčkejte při teplotě 20° C 24 hodin, než pryskyřice vy tvrdne, nebo zahřejte na půl hodiny na 250°C. Silnější vrstvy nanášené štětcem nebo nástřikovou pistolí vyžadují delší vytvrzování.

Upozornění: Fosfátování nebo zdrsnění povrchu po odmaštění zvyšuje přilnavost ADF k povrchu.

Manipulace a skladování: Hořlavina! Nestříkat do ohně nebo na žhavé předměty. Ukládejte mimo dosah dětí. Aplikovat ve velmi dobře větraných prostorách. Aerosolové balení nevystavovat teplotám vyšším než 50°C. Plechovku neprorážet.

Balení: 325ml/260g aeroslo, 5l sud.

Crystal Corn