Anti-Scuff Spray


Sprej proti zadření se užívá při montáži pohyblivých částí. Snižuje opotřebení prostřednictvím mazání při záběhu. Používá se také pro předběžné ošetření nových nebo opravených kluzných ložisek, převodů, pístních kroužků, vačkových hřídelí, součástí soustruhů a šoupátkových rozvodů .

Anti-Scuff Spray se užívá při montáži pohyblivých částí. Snižuje opotřebení prostřednictvím mazání při záběhu. Používá se také pro předběžné ošetření nových nebo opravených kluzných ložisek, převodů, pístních kroužků, vačkových hřídelí, součástí soustruhů a šoupátkových rozvodů .

Zabraňuje zadření matic a závor, ventilů a kohoutů, závitových šroubů (např. u vrtaček a chladících zařízení), tlakových zařízení a turbínových čepů.

Mazadlo pro fosforo - bronzová soukolí - ve výrobních zařízeních, přepážkových mechanismech, válcových ponorech, turbinových ventilech. Používá se pro zatěžovaná zařízení, která jsou vystavena tlaku nebo pokroucení. Při použití Anti-Scuff spray v průběhu montáže strojů se snižuje opotřebení (poškrábání), odření v průběhu uskladnění, po kterém bude stroj po dobu své životnosti pracovat s minimálním opotřebením. Přestože začnou olejové komponenty oxidovat při teplotách vyšších než 200°C, MoS2 poskytuje tuhý lubrikační film až do 450°C. Kapacita zatížení filmu MoS2 je až 2 750 MPa ( ~ 400 000 psi ; ~ 280 700 x 103 kg/m2 ).

Návod k použití: Před ošetřením není nutné odmaštění, avšak jednotlivé části by měly být očištěny. Nádobku před upotřebením důkladně protřepte a naneste na povrch součástky.

Manipulace a skladování: Hořlavina ! Nádoba je pod tlakem. Chraňte před teplotami vyššími než 50°C. Po spotřebování nádobu neprorážejte a nevhazujte do ohně. Výrobek používejte v dobře větrané místnosti. Ukládejte mimo dosah dětí. K čištění pokožky používejte mýdlo a vodu.

Balení: 350ml

Crystal Corn