Chain & Linkage


Mazadlo na řetězy. Je vysoce kvalitní polo-tekutý, přilnavý nečernící mnohoúčelový lubrikant s obsahem rozpustného molybdenu

Je vysoce kvalitní polo-tekutý, přilnavý nečernící mnohoúčelový lubrikant s obsahem rozpustného molybdenu. Je kombinací výhod tuku a mazacího oleje.

Použití: Chain & linkage je vyvinut pro užití na řetězy, spojnice a kabely. Má hlubokou prostupnost a přilne k povrchům a tak poskytuje dlouhodobou ochranu v těžko přístupných místech v náročných podmínkách, snižuje opotřebení za pomoci nízko-třecího rozpustného molybdenu. Produkt nesteče jako tekutina.

Motocykly, jízdní kola, dopravní prostředky: Motocyklové a kolové řetězy, čepy, kabely, sedlové poháněče, kabelové spojení, pružiny, kontrolní přepínače, háčky, panty, zámky, okenní mechanismy, kolesové zdviháky atd.

Průmyslové použití: Ocelová lana, kladkové (řemenicové) bloky, vačkové hřídele, šoupátkové rozvody, šroubové závity, dopravníky (transportéry), kolejnice, kladky, apod.

Domácí použití: Dveřní závěsy, šoupátkové zařízení elektrických garážových dveří a řetězů zařízení domácí dílny, vozíky, žací stroje apod.

Návod k použití: V aerosolovém balení s prodlužovacím ventilem pro bodovou aplikaci na nepřístupná místa.

Manipulace a skladování: Hořlavina. Nádoba je pod tlakem. Chraňte před teplotami vyššími než 50°C. Po použití nádobu neprorážejte a nevhazujte do ohně. Výrobek používejte v dobře větrané místnosti. Omezte vdechování výparů při aplikaci. Ukládejte mimo dosah dětí.

Balení: 400ml aeros.

Crystal Corn