Clear Dryng Film - CDF


Spanjaard CDF (Čistý suchý lubrikanční film) je disperze velmi kvalitních částí teflonu v nosné schnoucí pryskyřici. Nátěr je netoxický a nebarevný. CDF je k dostání pouze jako aerosol.

Aplikace: CDF se používá v nízko-zátěžových aplikacích kde běžná mokrá, nebo mastná mazadla jsou nežádoucí. (Pro vyšší zátěž použijte Spanjaard ADF s obsahem MOS2). Zajišťuje suché mazání v prašném prostředí a je ideální v potravinářském, papírnickém, plastikářském, dřevařském a textilním průmyslu. Je absolutně rezistentní vůči vodě, většině chemikálií a rozpoušťedel. Vyniká svojí separační schopností. Matný bílý CDF film je také excelentním mazadlem pro zavěšené kolejové systémy, šoupátka a kladky. Působí zároveň jako ochranná vrstva proti většině kyselin (včetně kyseliny dusičné) a žíravin.

CDF je vhodné jako separátor v lisovnách plastů kde se lisuje z polikarbonátů.

Film CDF vytvrdne do ideální pevnosti v pokojové teplotě za 24 hodin. Povrch pro aplikaci by měl být odmaštěný a přiměřeně čistý.

Způsob aplikace: Důkladně vyčistěte a odmastěte povrch před aplikací. Sprej protřepejte před použitím. Aplikujte jednu nebo více tenkých vrstev CDF na suchý povrch ze vzdálenosti ± 20cm. Dodržte 5 - 10 minutové přestávky mezi jednotlivými nástřiky. CDF umožňuje vytvořit film o tloušce cca 8za předpokladu, že nástřik je prováděn ze vzdálenosti 20cm a je jen velmi krátký. Vrstva definitivně zatvrdne při pokojové teplotě za 24 hodin. Při teplotě 200°C je doba tvrdnutí jedna hodina.

Způsob skladování: Kontejner je pod tlakem: Chraňte před sluncem a nevystavujte teplotám vyšším než 50°C. Neprorážejte nebo nespalujte i po použití. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Nestříkat do otevřeného ohně nebo na jiné žhavé předměty.

Balení: 400ml

Crystal Corn