Anti-Mist (proti zamlžení)

Anti-Mist (proti zamlžení)


ANTI-MIST je transparentní kapalina, která obsahuje antistatická aditiva a látky proti zamlžení na bázi rozpouštědla používaného na povrchy skla.

Anti-Mist je transparentní kapalina, která obsahuje antistatická aditiva a látky proti zamlžení na bázi rozpouštědla používaného na povrchy skla. ANTI-MIST v aerosolové formě se pohání uhlovodíkovou pohonnou látkou, která neporušuje ozónovou vrstvu.

Použití: Anti-Mist byl speciálně vytvořen k zabránění kondenzace a zamlžení oken u aut, zrcadel v koupelně, čoček u brýlí apod. Návod k použití: Pro nejlepší výsledek před použitím mírně aerosol protřepejte. Výrobek nepatrně nastříkejte na povrch skla a pak rozetřete čistou látkou nebo papírovým kapesníkem. Povrch hned leštěte až bude čistý nebo je-li nutné zopakujte znovu celou proceduru.

Varování: Ukládejte mimo dosah dětí. Je škodlivý, vyžádejte hned lékařskou pomoc při polknutí a ukažte toto balení. Nevyvolávejte zvracení. Bránit kontaktu s pokožkou a očima. Nevdechujte výpary při aplikaci (stříkání). Hořlavina! Obsah je pod tlakem, nenechávejte na přímém slunci a chraňte před teplotami vyššími než 50°C. Chraňte před zdrojem vznícení a tepla. Po použití nádobu neprorážejte a nevyhazujte do ohně

Balení: 200ml aeros.

Crystal Corn