Dieselm Additive Concentrate NR/590

Dieselm Additive Concentrate NR/590


Koncentrát aditiva, který se přidává do nafty v poměru 1:5000, brání zaparafínování (tvoření vosku), chrání palivový systém, zvyšuje mazivost nafty, snižuje pěnivost, snižuje škodlivé úsady, obsahuje biocidy, které ničí baktérie.

Diesel Additive Concentrate je koncentrát aditiva, který se přidává do nafty v poměru 1:5000, brání zaparafínování (tvoření vosku), chrání palivový systém, zvyšuje mazivost nafty, snižuje pěnivost, snižuje škodlivé úsady, obsahuje biocidy, které ničí baktérie. Je vhodný pro všechny automobilové, lodní a stacionární naftové motory.

Užitné vlastnosti:

  • Zlepšuje filtrovatelnost při nízkých teplotách.
  • Chrání celý palivový systém - nádrž, přečerpávací čerpadlo, vstřikovací čerpadlo a vstřikovací trysky proti korozi.
  • Snižuje úsady laku a uhlíku, zvyšuje účinnost a snižuje spotřebu paliva.
  • Ničí a brání růstu baktérií.
  • Snižuje kouřivost a zlepšuje spalování.
  • Zlepšuje startování, které vede k nižšímu opotřebení motoru.
  • Zvyšuje mazivost, která chrání trysky a čerpadla.
  • Snižuje pěnivost při plnění a čerpání motorové nafty.

 

Návod k použití: Diesel Additive Concentrate musí být přidáván v doporučené dávce 1 litr koncentrátu na 5 000 litrů nafty (1:5 000), aby byl účinný a poskytoval požadovanou ochranu proti baktériím. Nejlepší je dávkovat uvedené aditivum do nádrže po jejím odvodnění, ale před přidáváním nafty, aby se dokonale smíchalo aditivum s naftou.

Antibakteriální postup: Nejvýhodnější postupem je natankování nádrže po pracovním dni, aby se minimalizovala kondenzace vody v nádrži přes noc. Baktérie, které jsou přítomné v ovzduší, jsou schopné žít ve vodní fázi a vyživovat se uhlovodíky nebo sírou v naftě. Odpady z jejich výživy blokují palivové filtry a nádrže. To též platí pro volně loženou naftu v zásobnících, jenž se musí zkontrolovat a pravidelně odvodňovat.

Manipulace a skladování: Hořlavina ! Chraňte před zdrojem vznícení. Je škodlivý, vyžádejte hned lékařskou pomoc při polknutí a ukažte toto balení. Nevyvolávejte zvracení. Ukládejte mimo dosah dětí. Z hlediska manipulace doporučujeme skladování při minimálních teplotách 10°C.

Balení: 5l a 20l.

Crystal Corn