Hi-Spot Blue


Hi-Spot Blue je modrý detektor výškových kót nebo styčných ploch na převodech, sedla ventilů, ložisek a dalších kritických povrchů během výroby.

Hi-Spot Blue je modrý detektor výškových kót nebo styčných ploch na převodech, sedla ventilů, ložisek a dalších kritických povrchů během výroby.

Použití: Hi-Spot Blue bylo vyvinuté pro snadnou aplikaci. Zanechává modrý voskový film, který umožňuje detekce jako lesklé, kovové výškové kóty nebo pruhy, když se povrchy relativně pohybují např.:

  • Záběr ozubených kol a souosost.
  • Správné sedlo ventilu.
  • Výšková kóta ložisek a hřídele.
  • Kritické kontaktní povrchy.

 

Návod k použití: Naneste sprejem tenký povlak Spanjaard Hi-Spot Blue na povrch ze vzdálenosti 10-20 cm. Nechte přípravek odpařovat. Výškové kóty se ukazují jako lesklé proužky nebo body, když se relativně sdružené plochy pohybují.

Manipulace a skladování: Skladujte v uzavřené nádobě. Hořlavina ! Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně nebo žhavého materiálu. Obsah je pod tlakem, nenechávejte na přímém slunci a chraňte před teplotami vyššími než 50°C. Výrobek používejte v dobře větrané místnosti. Po použití nádobu neprorážejte a nevyhazujte do ohně. Ukládejte mimo dosah dětí.

Balení: 300ml

Crystal Corn