Flaw-Crack Detector


Souprava detektorů trhlin a prasklin se skládá ze tří produktů, určen pro nedestruktivní zkoušení a hledání prasklin a defektů v kovech. Systém je rychlý, ekonomický a účinný. Je vyvinut pro testování všech kovů včetně titanu, niklu, nerez oceli a hliníku

Flaw & Crack Detector System se skládá ze tří produktů

Č 1. Je čistič pro odstranění nečistot z povrchu zkoumaného kovu.

Č 2. Penetrant červené barvy. Barevný roztok je smíchán s rozpouštědlem nízké viskozity, aby penetrace v prasklinách a v jiných defektech povrchu nevysychala příliš rychle.

Č 3. Bílý vyvolávač, který zobrazí barevně praskliny i jiné vady na bílém pozadí.

Flaw & Crack Detector System ukáže praskliny jako červené linky a porézní povrch jako červené tečky na všech typech kovů.

Typické oblasti užití je kontrola svárů, kontrola kvality kovových materiálů, hledání defektů na namáhaném kov. materiálu (např. v letectví podvozek letadel a helikoptér, v automobilovém průmyslu (defekty částí motoru apod.).

Návod k použití:

CLEANER (PACK 1) Odstraňte z povrchu veškeré nečistoty jako olej, prach a rez. Naneste CLEANER 1. na povrch a dobře vyčistěte savým hadříkem, dokud se hadřík nezašpiní, pokračujte s 2.

PENETRANT (PACK 2) Ošetřované části musí mít teplotu okolí před volnou aplikací PENETRANTU 2. Nechá se 5 minut působit. Pro velmi jemné praskliny nechte působit nejméně 20 minut.

CLEANER (PACK 1) Naneste CLEANER 1. na savý hadřík, který nepouští vlákna a otírejte povrch do té doby než PENETRANT z povrchu předmětu odstraníte. Tento postup je nutný, aby se objevily trhliny a praskliny. Pokračujte s DEVELOPEREM 3.

DEVELOPER (PACK 3) Nádobu dobře protřepte. Naneste tenkou stejnoměrnou vrstvu DEVELOPERU 3. a nechte působit 10 minut před vyhledáním jemných trhlin.

VYHLEDÁNÍ TRHLIN: Při dobrém denním světle nebo umělém osvětlení se objeví praskliny jako souvislé červené vlasové čáry, červené tečky označují pórovité části.

Balení: 1 a 3 ....... 350 ml aeros

             2 ........... 300 ml aeros.

Crystal Corn