Spatter Release 639


Ekonomický nesilikonový aerosolový prostředek na bázi vody. Pro eliminaci svářecích odpalků. V případech, kdy se v následných postupech budou svařované předměty barvit.

Aplikace: Spanjaard Spatter Release 639 (Non-Silicone) poskytuje film, který brání přilepení nečistot a odpalků kolem svařované oblasti. Přípravkem se rovněž ošetřují trysky přívodu CO2 a svařovací pistole. Usazování odpalků a nečistot na tryskách by jinak snižovalo tok plynu a pak umožňovalo kyslíku ze vzduchu snižovat kvalitu. Aby se zabránilo tomuto problému aplikuje se jenom jeden krátký postřik na chráněné místo a trysku svařovací pistole. Kdyby se objevil nějaký odpalek po nepřetržitém svařování stačí mírně vyklepat pistoli a odpalek vypadne.

Poznámka: U výrobku Spanjaard Spatter Release 639 nadměrné množství na svařované ploše nebo ponoření ze svařovacího drátu působí ve svaru drobné díry.

Spanjaard Spatter Release #639 (Non-Silicone) je vhodný na všechny kovy/inertní plyn, kov/aktivní plyn a CO2 v svařovacích operacích (MIG) (MAG) (CO2).

Manipulace a skladování: Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším než 50°C. Po použití nádobu neprorážejte ani nevhazujte do ohně. Výrobek používejte v dobře větraných prostorách.

Balení: 400ml/350g aerosol.

Crystal Corn