Aditivum do nafty

Aditivum do nafty


Aditivum do nafty je koncentrát aditiva, který se přidává do nafty v poměru 1:2 000, brání za parafínování (tvoření vosku), chrání palivový systém, zvyšuje mazivost.

Aditivum do nafty je koncentrát aditiva, který se přidává do nafty v poměru 1:2 000, brání za parafínování (tvoření vosku), chrání palivový systém, zvyšuje mazivost nafty, snižuje pěnivost, snižuje škodlivé úsady, obsahuje biocidy, které ničí baktérie. Je vhodný pro všechny automobilové, lodní a stacionární naftové motory.

Užitné vlastnosti:

  • Zlepšuje filtrovatelnost při nízkých teplotách.
  • Chrání celý palivový systém - nádrž, přečerpávací čerpadlo, vstřikovací čerpadlo a vstřikovací trysky.
  • Snižuje úsady laku a uhlíku, zvyšuje účinnost a snižuje spotřebu paliva.
  • Ničí a brání růstu baktérií.
  • Snižuje kouřivost a zlepšuje spalování.
  • Zlepšuje startování, které vede k nižšímu opotřebení motoru.
  • Zvyšuje mazivost, která chrání trysky a čerpadla.
  • Snižuje pěnivost při plnění a čerpání motorové nafty.

 

Návod k použití: Aditivum do nafty musí být přidáván v doporučené dávce 1 litr koncentrátu na 2000 litrů nafty (1:2 000), aby byl účinný a poskytoval požadovanou ochranu proti baktériím. Nejlepší je dávkovat uvedené aditivum do nádrže před přidáváním nafty, aby se dokonale smíchalo aditivum s naftou.

Antibakteriální postup: Nejvýhodnější postupem je natankování nádrže po pracovním dni, aby se minimalizovala kondenzace vody v nádrži přes noc. Baktérie, které jsou přítomné v ovzduší, jsou schopné žít ve vodní fázi a vyživovat se uhlovodíky nebo sírou v naftě. Odpady z jejich výživy blokují palivové filtry a nádrže. To též platí pro volně loženou naftu v zásobnících, jenž se musí zkontrolovat a pravidelně odvodňovat.

Manipulace a skladování: Hořlavina ! Chraňte před zdrojem vznícení. Je škodlivý, vyžádejte hned lékařskou pomoc při polknutí a ukažte toto balení. Nevyvolávejte zvracení. Ukládejte mimo dosah dětí. Z hlediska manipulace doporučujeme skladování při minimálních teplotách 10°C.

Balení: 250ml.

Crystal Corn
Natm...
Natm...