Air Conditioner Cleaner


Čistič klimatizace. Příjemná vůně, pěnivého aerosolového spreje s antibakteriálními protiplísňovými vlastnosti, jejichž cílem je zbavit se zápachu způsobovaného mikroorganismy v automobilových klimatizačních systémech.

AIR CONDITIONER CLEANER - ČISTIČ KLIMATIZACE

Příjemná vůně, pěnivého aerosolového spreje s antibakteriálními protiplísňovými vlastnosti, jejichž cílem je zbavit se zápachu způsobovaného mikroorganismy v automobilových klimatizačních systémech.

Návod k použití: Dobře protřepejte před použitím. Spusťte motor a zapněte klimatizaci na nízkou úroveň. Vyjměte pylový filtr a obsah spreje nastříkejte do proudu vzduchu v místě filtru. Nechte pěnu vtáhnout do systému a zapněte klimatizaci na 5 minut. Vypněte klimatizaci a vyměňte pylový filtr.

Manipulace a skladování: Hořlavina. Nádobka je pod tlakem: Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nádobku neprorážejte a nespalujte, ani po použití.

Balení: 300ml

Crystal Corn
Natm...
Natm...