ATF Booster


Spanjaard ATF Booster doplněk přídavné látky ve staré kapalině pro automatické převodovky (ATF). Rozšíření životnosti a zajištění bezproblémového a optimálního fungování.

Spanjaard ATF Booster doplněk přídavné látky ve staré kapalině pro automatické převodovky (ATF). Rozšíření životnosti a zajištění bezproblémového a optimálního fungování.

Výhody: Vynikající protioděrové vlastnosti, poskytuje dodatečnou ochranu pro součásti. Pomáhá při redukci zahušťování oleje. Pomáhá při prevenci tvorby usazenin Zlepšuje třecí výkon pro hladší jízdu. Kompatibilní se všemi kapalinami převodového řízení. Je bezpečný ke všem těsněním a neobsahuje žádná škodlivá rozpouštědla.

Aplikace: Nejdříve vypusťte 250ml staré kapaliny z převodovky. Celý obsah plechovky (250 ml) přidejte přímo do převodovky.

Typické vlastnosti:

  • Barva: Světle hnědá.
  • Hustota: (25oC), g/ml 0,845.
  • Viskozita: (40 °C), cSt 19-24

 

Manipulace a skladování: Může být fatální při vniknutí do dýchacích cest. V případě požití okamžitě volejte toxikologické středisko nebo lékaře. Způsobuje podráždění kůže a očí. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Balení: 250ml

Crystal Corn
Natm...
Natm...