ATF Flush


Spanjaard ATF Flush je speciální směs, která vyčistí a připraví automatickou převodovku pro novou náplň.

Spanjaard ATF Flush je speciální směs, která vyčistí a připraví automatickou převodovku pro novou náplň.

Výhody: Kompatibilní se všemi kapalinami automatické převodovky. Odstraňuje usazeniny a depozita laků Zajišťuje optimální výkon nové tekutiny. Je bezpečný ke všem těsněním a neobsahuje žádná škodlivá rozpouštědla.

Poznámka: Pouze pro použití v automatických převodovkách. Není vhodný pro použití s plynulou převodovkou (CVT) nebo dvou spojkovou převodovkou (DCT).

Aplikace: Celý obsah plechovky (250 ml) přidejte přímo do nádržky. Jeďte vozidlem při nízké rychlosti po dobu 30 minut, aby náplň cirkulovala a uvolnila usazeniny. Poté vypustě nádržku a naplňte novou kapalinou, podle výrobce vozidla. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje, aby se po vyměně kapaliny vyměnil filtr.

Typické vlastnosti:

  • Barva: Světle žlutá.
  • Hustota: (25oC), g/ml 0,87
  • Viskozita: (40 °C), cSt 8-10

 

Manipulace a skladování: Může být fatální při vniknutí do dýchacích cest. V případě požití okamžitě volejte toxikologické středisko nebo lékaře. Způsobuje podráždění kůže a očí. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Balení: 250ml

Crystal Corn
Natm...
Natm...