Carburettor Cleaner


Aerosolový čistič karburátoru a technických kovových dílů. Silný čistící sprej odstraňuje fyzikálně a chemicky karbonová depozita, laky, gumu a ostatní nečistoty z povrchu kovu.

Aerosolový čistič karburátoru a technických kovových dílů. Silný čistící sprej odstraňuje fyzikálně a chemicky karbonová depozita, laky, gumu a ostatní nečistoty z povrchu kovu.

Použití: Carburettor Cleaner odstraňuje gumy,laky, karbonová depozita z karburátoru vně i zevnitř bez demontáže.Čistí ovládací bovdeny, lanka, automatické klapky, PVC ventily a trysky, apod. Správné použití přípravku zvyšuje efektivitu spalování PHM, prodlužuje životnost motoru.

Návod k použití:

Pro plovákovou komoru a trysky:

1. Motor nechte zahřát na provozní teplotu

2. Vypněte motor a odpojte hadičku přívodu benzínu

3. Naplňte plovákovou komoru aplikátorem Carburettor Cleaner a nechte 20 min. působit

4. Napojte opět hadičku přívodu benzinu a nechte motor běžet dokud motor kouří

Pro čištění a de-karbonizaci klapek,trysek, hlavy karburátoru jednoduše nastříkat přímo do karburátorového hrdla a nechat motor běžet 2 min. ve vysokých otáčkách.

Upozornění: nestříkat na lakované povrchy!

Manipulace a skladování: Chraňte před sluncem a nevystavujte teplotám vyšším než 50°C. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Nestříkat do otevřeného plamene nebo na jiný žhavý předmět.

Balení: 350ml 

Crystal Corn
Natm...
Natm...