Annecat Plastics

EXTRU-CLEAN

Je speciální produkt vyvinutý na čištění extruderů, válců, šneků a vstřikovačů lisovacích a vstřikovacích strojů na zpracování plastů.

Extru-Clean je určen zejména pro čištění stroje při výměně barev a druhu zpracovaných materiálů. Velice snadnou aplikací umožní, najetí jiné barvy a vyčistí celou cestu od násypky až k lisovací formě.

Extru-Clean je slučitelný se všemi druhy polymerních materiálu, určených k výrobě a zpracování plastů, pracuje beze změny pracovních teplot, extrémně až do 400°C

Extru-Clean by měl být pravidelně používán k čištění vstřikovacích strojů, zamezí tak vzniku napečených usazenin ve stroji, které se mohou postupně uvolňovat a znehodnocovat výrobky.

Návod: Smíchání koncentrátu Extru-Clean a polymeru proveďte v poměru 1:10. 1kg koncentratu Extru-Clean na 10kg polymeru.

Koncentrát Extru-Clean důkladně promíchejte s polymerem vybraným pro příští zpracování. Není potřeba měnit profil teploty (pro teplotně stabilní polymery)

Crystal Corn