CRYSTAL CORN s.r.o.

 

Co pro vás děláme?

Společnost Crystal Corn s.r.o. je výhradním dovozcem a distributorem několika významných výrobců. Jsou to Spanjaard Group, Annecat Plastics CC, Vesconite a Hornche Corporatin.

Jako dovozce chemických produktů splňuje všechny standardní podmínky předepsané Evropskou Unií. Na poli distribuce a dovozu se Crystal Corn s.r.o. pohybuje více než dvacet let a díky vysoké kvalitě produktů a skvělému zákaznickému servisu jeho činnost stále expanduje.

Co je naším cílem?

Cílem společnosti je zjednodušení a zkvalitnění výrobních procesů, které ma za následek zvýšení produktivity výroby a snížení nákladů na údržbu a opravy základních prostředků. Opotřebení vzniklé nadměrným třením stejně jako koroze způsobují každoročně miliardové škody výrobcům. Jejich dopad je znatelný i na potřebě větší produkce samotných výrobních komponentů, což zpětně přispívá k postupnému likvidování přírodních zdrojů.

Produkty dovážené Crystal Cornem tyto ztráty naprosto minimalizují. Crystal Corn tedy pomáhá nejen šetřit prostředky samotným výrobcům, ale je i přínosem pro českou ekonomiku a zejména pro životní prostředí.

Crystal Corn